https://bodybydarwin.com
Slider Image

Het stadsleven schaadt de geestelijke gezondheid op manieren die we net beginnen te begrijpen

2020

We weten al lang dat de omgeving waarin we leven en werken van invloed is op onze fysieke gezondheid - en dat we schade kunnen oplopen door dingen waarvan we ons misschien niet eens realiseren dat we eraan worden blootgesteld, zoals lood of luchtvervuiling.

Het is ook geen nieuw idee dat onze fysieke omgeving ook op onze geestelijke gezondheid kan wegen. In de jaren dertig zagen twee sociologen een opvallend patroon onder de mensen die werden toegelaten tot de asylums van Chicago. De tarieven van schizofrenie, meldden ze, waren ongewoon hoog in die geboren in binnenstedelijke buurten. Sindsdien hebben onderzoekers ontdekt dat allerlei soorten geestesziekten vaker voorkomen in dichtbevolkte steden dan in groenere en meer landelijke gebieden. Het Centrum voor Stedelijk Ontwerp en Geestelijke Gezondheid schat dat stadsbewoners een bijna 40 procent hoger risico op depressie, 20 procent hogere kans op angst hebben en het dubbele risico op schizofrenie dan mensen die op het platteland wonen.

Een deel van de last voor de geestelijke gezondheid van stadsbewoners kan worden teruggevoerd op sociale problemen zoals eenzaamheid en de stress van het samenleven met duizenden of zelfs miljoenen andere mensen. Maar er is iets met de fysieke aard van steden dat ook het emotionele welzijn van hun inwoners lijkt te belasten. Het stadsleven betekent omgaan met stressfactoren zoals luchtvervuiling en geluidsoverlast door verkeer, constructie of je buren. Het is echter pas in de afgelopen jaren dat wetenschappers serieus zijn begonnen met het bestuderen van de mechanismen waardoor blootstelling aan verschillende omgevingsstressoren onze geestelijke gezondheid zou kunnen schaden, zegt Andreas Meyer-Lindenberg, directeur van het Centraal Instituut voor Geestelijke Gezondheid in Mannheim, Duitsland. "Het is een opkomend veld", zegt hij.

Meyer-Lindenberg en zijn onderzoekspartner Matilda van den Bosch, onderzoeker van de milieugezondheid aan de Universiteit van British Columbia in Vancouver, hebben onlangs de wetenschappelijke gegevens voor deze en een aantal andere fysieke stressoren beoordeeld om erachter te komen of ze bijdragen aan depressie. Het tweetal zocht naar studies over een breed scala aan stoffen en situaties die mensen in het dagelijks leven tegen kunnen komen. Ze ontdekten dat hoewel veel van deze factoren bijzonder overvloedig waren in steden, ze niet beperkt waren tot stedelijke omgevingen. Luchtvervuiling wordt bijvoorbeeld niet alleen binnen de stadsgrenzen aangetroffen. Een ander potentieel gevaar waren pesticiden, waarmee met name landarbeiders in aanraking komen.

Toch zal een belangrijk onderdeel van het verbeteren van onze collectieve geestelijke gezondheid onze steden leefbaarder maken, zegt Meyer-Lindenberg. Hij en van den Bosch publiceerden hun bevindingen dit jaar in het tijdschrift Annual Review of Public Health . Meer dan de helft van de wereldbevolking woont al in steden en dit aantal zal naar verwachting stijgen tot bijna 70 procent in 2050.

Wereldwijd worden we steeds meer stedelijk, dus wijken openen en veranderen, wijst op Marianthi-Anna Kioumourtzoglou, een universitair docent milieuwetenschappen aan de Mailman School of Public Health aan de Columbia University bestudeerde de effecten van luchtvervuiling op de geestelijke gezondheid. We moeten dit bewust proberen te doen op een manier die het geestelijk welzijn bevordert

Meyer-Lindenberg en van den Bosch ontdekten in hun review dat sommige potentiële bedreigingen grondiger waren onderzocht dan andere. Voor sommigen, waaronder stuifmeel, was er nog onvoldoende informatie om een ​​overtuigend verband met depressie te tonen. Het team heeft echter een aantal studies gevonden die suggereren dat zware metalen zoals lood, pesticiden, veel voorkomende chemicaliën zoals bisfenol A (BPA) en geluidsoverlast kunnen bijdragen aan depressie, hoewel verder onderzoek nog steeds nodig is om te bevestigen dat dit het geval is.

Nog overtuigender was het bewijs dat luchtvervuiling veroordeelt. Naast het veroorzaken van ademhalings- en cardiovasculaire problemen die elk jaar miljoenen mensen doden, verhoogt deze specifieke dreiging ons risico voor een aantal psychiatrische problemen. Slechte luchtkwaliteit is in verband gebracht met depressie, angst en psychotische ervaringen zoals paranoia en stemmen horen.

In de Verenigde Staten is de uitstoot van veel voorkomende verontreinigende stoffen in de decennia sinds de inwerkingtreding van de Clean Air Act sterk afgenomen. Maar het feit dat de niveaus zijn gedaald, betekent niet dat ze veilig zijn, zegt Kioumourtzoglou. "We ademen allemaal, dus we zijn allemaal onvrijwillig blootgesteld." Zij en haar collega's hebben vastgesteld dat vrouwen die in sterk vervuilde buurten wonen, meer kans hebben dan anderen om symptomen van angst te melden en antidepressiva te nemen.

Meyer-Lindenberg en van den Bosch hebben zich ook verdiept in de mogelijke connectie tussen stadsleven en depressie. Steden zijn een interessant geval, zegt Meyer-Lindenberg. Gemiddeld hebben stadsbewoners toegang tot betere gezondheidszorg en onderwijs dan andere mensen. Dus steden zijn goed voor de meeste aspecten van het menselijk leven R rdiseerde het feit dat geestelijke gezondheid de keerzijde van een stad laat zien Stedelijke gebieden zijn volgens hem schadelijk vanwege het gebrek aan groen en de aanwezigheid van bijzonder grote hoeveelheden toxische blootstellingen zoals luchtvervuiling.

Dit betekent niet dat als u naast een snelweg of boven een bar woont, u gedoemd bent om depressie of angst te ontwikkelen. Veel mensen gedijen in steden. En psychische aandoeningen worden veroorzaakt door een complexe kluwen van genetica en levensomstandigheden; het is zelden mogelijk om een ​​enkel probleem te kiezen en het als de dader te noemen, zegt Meyer-Lindenberg. Integendeel, gevaren zoals luchtvervuiling brengen het totale risico van een persoon met zich mee, vooral voor degenen die om andere redenen al kwetsbaar zijn. Hoe sterk onze fysieke omgeving dit risico beïnvloedt, weten wetenschappers nog niet. Voor mensen in arme gemeenschappen is de impact waarschijnlijk echter bijzonder krachtig; niet alleen draagt ​​financiële stress bij aan depressie, maar buurten met lage inkomens worden geconfronteerd met onevenredig hoge niveaus van lucht- en geluidshinder en blootstelling aan lood.

Hoe precies deze dingen de hersenen primeren voor depressie is niet helemaal duidelijk. Sommige problemen, zoals geluidshinder en mogelijk stuifmeel, zijn verergerend genoeg dat ze kunnen bijdragen aan een depressie door ons humeur constant te verslijten. Onze omgeving schaadt ons ook op manieren die we ons niet bewust bewust zijn, misschien door onze neuronen te beschadigen of de overvloed aan chemische boodschappers zoals serotonine te veranderen, volgens Meyer-Lindenberg. Luchtvervuiling en andere stoffen kunnen een ontstekingsreactie veroorzaken die in de loop van de tijd zijn tol eist, zegt Meyer-Lindenberg. Bij kinderen kan blootstelling aan deze gevaren ook voorkomen dat de hersenen zich normaal ontwikkelen.

Het idee dat zoveel dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen ons geestelijk welzijn kunnen bedreigen, is alarmerend. Maar onze fysieke omgevingen kunnen ook onze geestelijke gezondheid voeden. Er is veel onderzoek dat aantoont dat ons risico op depressie en andere psychiatrische stoornissen wordt verlaagd door - je raadt het al - contact met de natuur. Mensen zijn fysiek meer actief in de natuur en de bezienswaardigheden, geluiden en geuren van groen en oceanen kalmeren ons en geven ons humeur een boost.

In een experiment ontdekten wetenschappers dat na een wandeling in de natuur mensen minder vatbaar zijn voor herkauwen, de neiging om obsessief te zijn over iemands fouten en problemen, wat een gemeenschappelijk kenmerk is van aandoeningen zoals depressie en angstgevoelens. De natuurwandeling kalmeerde ook de activiteit in verschillende hersengebieden die betrokken zijn bij herkauwen en reageren op bedreigingen voor ons gevoel erbij te horen of gevoelens dat we een sociale misstap hebben gemaakt. Een van deze hersengebieden - bekend als de perigenuele anterior cingulate cortex, die betrokken is bij het reguleren van onze emoties - kan de sleutel zijn om te begrijpen hoe onze omgevingen onze geestelijke gezondheid kunnen schaden of helpen, meent Meyer-Lindenberg.

"Veel van de risicofactoren waar we naar hebben gekeken, hebben de neiging hetzelfde hersensysteem te raken, zegt hij. Hij en zijn collega's hebben ontdekt dat dit deel van de hersenen bijzonder sterk reageert op sociaal stressvolle situaties bij mensen die zijn opgegroeid in steden Dit gebied lijkt ook te worden beïnvloed door een aantal genen die in verband zijn gebracht met vatbaarheid voor depressie en andere psychiatrische aandoeningen, wat suggereert dat het belangrijk kan zijn voor onze geestelijke gezondheid.

Bijna een op de vijf volwassenen in de Verenigde Staten leeft met een psychische aandoening, terwijl depressie door de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Dit maakt het van levensbelang voor ons om meer te weten te komen over hoe de wereld om ons heen onze geestelijke gezondheid vormgeeft, zegt Van den Bosch. Ze hoopt dat deze informatie beleidsmakers zal stimuleren om de beperkingen op luchtvervuiling en andere schadelijke producten van de menselijke industrie verder aan te scherpen.

“We weten dat veel van deze dingen slecht zijn en hebben we echt meer bewijs nodig? Het lijkt erop dat het antwoord ja is ', zegt van den Bosch. Zelfs als het effect op ons algehele risico op psychische aandoeningen klein blijkt te zijn, zegt ze: 'Het zal nog steeds een enorme impact hebben op de gezondheid van de bevolking.'

Kioumourtzoglou hoopt ook dat onderzoek onderzoekt of lichaamsbeweging, tijd in de natuur of andere acties de risico's kunnen compenseren die luchtvervuiling en andere gevaren voor onze geestelijke gezondheid opleveren. Wat deze stappen ook zijn, ze zullen waarschijnlijk niet voor iedereen gemakkelijk of praktisch zijn. Daarom is het ook belangrijk om groen te injecteren in onze steden, waar veel gevaren het meest geconcentreerd zijn. Niet alleen geven parken en straatbomen stadsbewoners een revitaliserende dosis natuur, ze helpen ons ook door geluid te dempen en verontreinigende stoffen te absorberen.

We kunnen onze steden niet zomaar plat maken en herbouwen tot beboste utopieën, geeft Kioumourtzoglou toe. Maar we kunnen rekening houden met de gezondheid van het milieu bij het plannen van nieuwe buurten en het renoveren van bestaande buurten. "Soms duurt het een tijdje voordat nieuwe en meer beschermende regels van kracht worden - en we moeten weten wat we in de tussentijd kunnen doen om onszelf te beschermen", zegt ze.

De kilogram heeft een nieuwe definitie

De kilogram heeft een nieuwe definitie

Aan boord van de kano die bewees dat oude Polynesiërs de Stille Oceaan konden oversteken

Aan boord van de kano die bewees dat oude Polynesiërs de Stille Oceaan konden oversteken

Consumentendrones veroorzaken problemen voor het leger

Consumentendrones veroorzaken problemen voor het leger